Тел. (+994 12) 5393615 
Факс  
Электронный адрес tofig2014@rambler.ru,

tofig.mustafazade@mail.ru 

Заведующий структурным подразделением Мустафазаде Тофиг Тейуб оглы
Доктор наук по истории, профессор
Общее количество сотрудников
Основные направления деятельности структурного подразделения  История стран Европы и Америки, политика стран Европы и Америки в отношении Азербайджана 
Основные научные результаты структурного подразделения 1) “XVIII əsrin I yarısı Azərbaycan tarixinə dair rusdilli qaynaqlar” sənədlər toplusu. I cild (1701-1725-ci illər) tərtibi, transliterasiya, şərhlərin müəllifi t.ü.e.d., prof. T.T.Mustafazadə. Bakı: Elm, 2016. 816 s.

2) Tofiq Mustafazadə. Avropa diplomatiyasэnda “erməni məsələsi” və ya Türkiyəni bölüşdürmək planı (rusdilli sənədlər əsasında). Bakı: “Turxan” NPB, 2015.357 s.

3) Tofiq Mustafazadə “Erməni məsələsi”ndən erməni terrorizminə. Bakı: “Turxan” NPB,2016. 140 s.