Тел.  5371982 
Факс  
Электронный адрес zuriye.babayeva@hotmail.com,  Zuriye.B@csl.az  
Заведующий структурным подразделением  
Общее количество сотрудников  
Основные направления деятельности структурного подразделения  Ölkə daxilində MEK-in cari fəaliyyətini, həyata keçirdiyi layihələri, zəruri müraciətlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılması
Основные научные результаты структурного подразделения