Phone (+994 12) 5372279
Fax  
E-mail rustamovaafaq@yahoo.com
Chief 

Afag Baloqlan gizi Rustamova 

Doctor of philosophical sciences

Total number of employees 27
Basic activity directions   Social-political problems of Azerbaijan in modern conditions
Main scientific achievements  A.B. Rustamova. “İctimai inkişaf və dil” Baku “Təknur” Publishing House 2012, (9pr.sh.)

R.S. Mirzazade “Multikulturalizm siyasətin din və gender dialoqunda”. “Təknur ” Publishing House Bakı-2013, (10,0pr.sh.)

Lala Movsumova “Женское начало в истории человечества” Baku “Elm” Publishing House, 2011,(16 pr.sh.)

Habil Həmidov “Heydər əliyev- Azərbaycanda təhsil siyasəti”. Bakı, Gənclik, 2007

H.A. Hamidov. «Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasəti» «Heydar Aliyev and the foreign policy of Azerbaijan » (İn the context of silk way and energy security) Baku 2013

Ziba Agayeva “Mənəvi dəyərlər və sosial-siyasi gerçəklik”. Baku, “Elm” Publishing House, 2014, 185p

Tahira Allahyarova “Müasir Azərbaycanda siyasi sistemin tranformasiyası” Bakı, “CBS “ Publishing House 2013, 182p.

Elmi məqalələr toplusu – “Siyasi elmin bəzi aktual məsələləri”. V edition, Bakı, “AVROPA” Publishing House 2015, 268p.