Phone (+994 12) 5943484 
Fax  
E-mail  
Chief  Ali Seyidabbas oglu Abasov 

Doctor of Philosophical Sciences 

Total number of employees 17 
Basic activity directions   Philosophical analysism of postneoclassic social scientific paradigms
Main scientific achievements  N.A.Salmanova "Azərbaycanda ailə nikah münasibətlərinin inkişafı",

Z.M.Shabanov and H.Abdalli "Qadın: ailədə, siyasətdə, təhsildə, dində, ədəbiyyatda",

Collection – "Müasir fəlsəfənin aktual problemləri",

Collection – "Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf", "Müstəqil Azərbaycan 20 il: dövlət, ailə, qadın və uşaq siyasəti" etc. Gender library: 20 collection, 7 book:

- “Geosiyasətin fəlsəfəsi və müasir dünya nizamı: postneoklassik dövrün epistemologiyası”, Bakı, “Avropa” nəşriyyatı, 2016, 480 s.

- Azərbaycanda qadın məsələsi (XX əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər). Baku, “Təknur” Publishing House 2012, 386 p.