İctimai Elmlər Bölməsinin büro iclasında bir sıra elmi-təşkilati məsələlərə baxılıb 01.01.1970 04:00