Tel. (+994 55) 437 06 58 
Faks  
Elektron poçtu

elnur.shaopress@gmail.com 

Struktur bölmənin rəhbəri Elnur Adəm oğlu Məmmədov 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

1.   Rəsədxananın fəaliyyət dairəsinə aid edilmiş məsələlərlə bağlı ictimai təşkilatlarla qarşılıqlı əməkdaşlığın və birgə fəaliyyətin təşkili;

2. Rəsədxananın ictimaiyyətlə və KİV-lə əlaqələrin və analitik informasiya sahəsində təhlil və təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi;

3. Rəsədxana tərəfindən görülmüş işlər barədə müvafiq mə lumatların ictimayyətə çatdırılması, bununla əlaqəda press-relizlərin, məlumat bülletenlərinin, bəyanatların, müsahibələrin, çıxışların hazırlanması;

4. Rəsədxananın səlahiyyətinə aid məsələlərlə bağlı dövlət və qeyri dövlət qrumlarının ictimayyətlə əlaqələr   funk siyasını həyata keçirən struktur vahidləri ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq edir;

5. Rəsədxananın tədbirlərində KİV nümayəndələrinin iştirakını təşkil edir;

6. Rəsədxananın fəaliyyəti ilə bağlı KİV-də yayımlanan materialların gündəlik manitorinqinin aparılmasını və bu barədə rəhbərliyə məlumat verilməsini təmin edir;