Tel. (+994 12) 5393615 
Faks  
Elektron poçtu guntekin.cemil@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Nəcəfli Güntəkin Cəmil qızı
İşçilərin ümumi sayı 10
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Qarabağ tarixi
Əsas elmi nəticələri

Monoqrafiyalar

1.    Bərdə şəhərinin tarixi (b.e.ə. III əsr – b.e. XVIII əsri). Elmi red. İqrar Əliyev. Bakı, 2000, 320 s.

2.    Bərdə şəhəri: Coğrafi, siyasi və mədəni tarixi. Elmi red. Y.M.Mahmudov. Bakı, 2008. 250 s

3.    Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyəti (Azərbaycan, ingilis, fransız dillərində). Elmi red. Y.M.Mahmudov. Bakı. 2010. 152 s.

4.    Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağa erməni iddialarına qarşı mübarizəsi Elmi red. akademik İ.Hacıyev. Bakı, 2014. 266 s.

Kitablar

5.    Y.M.Mahmudov K.K.Şükürov, K.Səlimov, F.Həsənoğlu. Qarabağ: suallar və faktlar. Elmi red. A.Əhmədov. Bakı,  2005, 146 s.

6.    Vladimir Kazimirovun "Qarabağa sülh" arzusu və əsl niyyəti / Q. Ə. Hacıyev, S. Ş. Nuriyev ; elmi red. C. Ə. Bəhramov. - Bakı : [n. y.], 2011, 131 s.

7.    Qarabağlı hərbiçilər: Çar və AXC ordusunun zabitləri: tarixi-ensiklopedik tədqiqat: monoqrafiya/Q.Ə.Hacıyev, Ə.Çingizoğlu; elmi red. K.K.Şükürov. - Bakı : Təknur MMC, 2011, 320 s.

8.    Г.А.Гаджиев. Иреванский «академический» этап сезона Горисского театра абсурда. С.Саркисяна. Баку: Текнур, 2013, 128 с.

9.    Ə.Çingizoğlu. Qarabağ tarixi. Elmi red. Y.M.Mahmudov. Tədris proqramı Bakı, Təknur, 2011. 58 s.

10.     Qarabağ tarixi. dərs vəsaiti. Elmi red. Y.M.Mahmudov. Bakı, , 2014,260 s.

Qarabağ tarixi. Elmi redaktoru C.Mustafayev (Ümumtəhsil məktəblərin 8-ci sinifləri üçün dərs vəsaiti) Bakı: Ərgünəş, 2014, 96 s.