Tel. (+994 12) 5393361  
Faks  
Elektron poçtu nizami-eyyubov@mail.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri Əyyubov Nizami Hacı oğlu

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru 

İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın əhalisi, demoqrafik inkişafın regional xüsusiyyətləri, əhalinin məskunlaşması, urbanizasiya, sosial inkişaf 
Əsas elmi nəticələri Regional demoqrafik inkişaf istiqamətləri, əhalinin yüksəklik qurşaqları və iqtisadi-coğrafi rayonlar üzrə məskunlaşması meylləri müəyyənləşdirilməsi, səmərəli ərazi təşkili istiqamətləri işlənib hazırlanmışdır.