Tel. (+994 12) 4323744 
Faks  
Elektron poçtu zakphys@hotmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Məmmədov Zakir Hüseyn oğlu 

Biologiya elmləri doktoru, professor

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Təlim və yaddaş proseslərinin neyrofi-zioloji mexanizmləri, sinir proseslərinin plastik təminatında monoamnergik neyrotransmissiyanın iştirakı, emosional gərginliyin təlım proseslərində iştirakının neyrofizioloji aspektləri 
Əsas elmi nəticələri Göstərilmişdir ki, monoaminergik neyrotransmissiyanın təlim və   yaddaş   proseslərində iştirakı emosional gərginliyi və koqnitiv  prosesləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin neyrofizioloji  xüsusiyyətlərindən asılıdır