Tel. (+994 12) 4323327 
Faks  
Elektron poçtu fbaskerov@box.az 
Struktur bölmənin rəhbəri Əsgərov Fəxrəddin Bəhmən oğlu

Biologiya elmləri doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Neyrofizioloji, neyrokimyəvi və neyromorfoloji metodlarla qidada müxtəlif metabolik komponentlərin çatışmazlığının MSS-də adaptiv-kompensator peoseslərinə təsirinin öyrənilməsi laboratoriyanın əsas elmi istiqamətini təşkil edir.  
Əsas elmi nəticələri Zülal və vitaminlərin müsbət və mənfi emosional durumların, eləcə də şərti reflektor fəaliyyətin mərkəzi mexanizmlərinin yaranmasında rolu aşkar edilmişdir. Aparılan tədqiqatlar əsasında MSS-də adaptive davranışın bütün formalarını tənzim edən spesifik filogenetik mexanizmin – “adaptasiyanın struktur izi”-nin mövcud olması barədə hipoteza irəli sürülmüşdür.