Tel. (+994 70) 7654765  
Faks  
Elektron poçtu abbasov1944@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Abbasov Raqif Yusub oğlu 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı 13 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Yem paylarına əlavə edilmiş cüzi miqdarda bioloji aktiv maddələrin (aminturşuları,mikroelementlər,müxtəlif mənşəli yağlar) ada dovşanlarının ağ siçovulların,dəniz donuzlarının reproduktiv funksiyalarına və qan göstəricilərinə təsirinin öyrənilməsi.
Əsas elmi nəticələri Öyrənilmişdir ki, aminturşuların çüzi miqdarda yem paylarına əlavə edildikdə (50-150 mq) ada dovşanlarında ,ağ siçovullarda və dəniz donuzlarında reproduktiv funksiya güclənir və qan göstəriciləri əksər hallarda yaxşılaşır.Yem paylarına cüzi miqdarda  qatılmış mikroelementlər reproduktiv funksiya müxtəlif cür təsirə malikdirlər. Belə ki, mis ionları (Cu 2+) 1-20 mkq dozalarda  yem tərkibində gəmiricilərə verildikdə reproduktiv funksiya güclənirsə və hemoqlobinin qanda miqdarı artırsa, maqnezium ionları (Mq+2) bu göstəriciləri tamamilə əks istiqamətdə dəyişdirir.