Tel. ( +994 12) 4323901 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü Telman Məmmədəli oğlu Ağayev
İşçilərin ümumi sayı 12 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Embrional inkişafın  müxtəlif  dövrlərində  hipoksiyaya məruz qalmış heyvanların baş beyninin müxtəlif strukturlarının subhüceyrələrində neyromediatorların postnatal ontogenezdə yaş xüsusiyyətlərin oyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri Prenatal ontogenezin müxtəlif  mərhələlərində hipoksiya keçirmiş  siçovulların   baş beynin- də qlutamatın sintezi və qlukoza mübadilə – sində iştirak edən fermentlər öyrənilib.