Tel. (+994 12) 4393571; (+994 55) 5347189  
Faks  
Elektron poçtu

 

Struktur bölmənin rəhbəri dosent Aygül Ağamusa qızı Hacıyeva
İşçilərin ümumi sayı 12
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan dilinin  başqa türk dilləri və qohum olmayan dilərlə müqayisəli-tipoloji tədqiqi. 
Əsas elmi nəticələri 3 cildlik “Türk dillərinin tarixi-müqayisəli problemləri”, 2 cildlik “Türk dillərinin frazeologiyası”