Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri b.e.d., Prof. Tokay Hüseynov
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri