Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri b.e.d. Kərim Qasımov
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri