Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri AMEA-nin müxbir üzvü, f.r.e.d, Prof. Oktay Qasımov
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri