Tel. (+994 12) 5392760,

(+994 50) 2219425

Faks  
Elektron poçtu nyusubov@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Yusubov Namaz Puti oğlu 
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Geofiziki kəşfiyyat üsullarıının tətbiqilə böyük dərinliklərdə (7-14 km) yerləşən çöküntü kompleksinin neft-qazlılıq potensialının nəzəri və eksperimental tədqiqatları.
Əsas elmi nəticələri