Tel. (+994 12) 4936751
Faks  
Elektron poçtu g&g@ogi.az;

nadirs@ogi.az

Struktur bölmənin rəhbəri Nadirov Rauf Sultan oğlu

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Neft-Qaz hovzələrinin karbohidrogen sistemlərinin tədqiqatı, analizi və modelləşdirilməsi.

Qaz hidratlarının əmələ gəlməsinin və stabillik şəraitlərinin tədqiqatı, analizi və modelləşdirilməsi.

Süxurların böyuk dərinliklərdə petrofiziki xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və modelləşdirilməsi

Geologiya və geofizika elmləri sahəsində yeni innovativ üsülların öyrənilib, işlənilib və regional miqyasda tətbiq edilməsi.

Əsas elmi nəticələri