Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Əlirzayeva Esmira Həsən qızı 
İşçilərin ümumi sayı 17 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Bitkilərin müxtəlif stress faktorlara kompleks davamlılıq mexanizmlərinin tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri