Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Yüzbaşıyeva Gülşən Zaid qızı

iqtisad elmləri doktoru, professor
İşçilərin ümumi sayı 15
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  - Milli iqtisadi inkişaf modelin formalaşmasında konseptual istiqamətlərin tədqiqi, 
- İqtisadi artımın təmin olunması qanunauyğunluqları,
- Dövlət sektorunun formalaşması və inkişafının iqtisadi əsasları,
- Azərbaycan iqtisadi fikrində milli iqtisadi inkişaf modeli üzrə qiymətləndirilmələrin və təhlilin öyrənilməsi. 
Əsas elmi nəticələri