• Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
  • Kimya Elmləri Bölməsi
  • Yer Elmləri Bölməsi
  • Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi
  • Humanitar Elmlər Bölməsi
  • İctimai Elmlər Bölməsi