Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Kitabxana və informasiya resursları sahəsində proseslərin optimallaşması və səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə innovativ layihələri işləyib hazırlamaq və icrasını həyata keçirmək
Əsas elmi nəticələri