Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Müxtəlif növ dizayn və tərtibat işlərinin həyata keçirlməsi, həmçinin rəqəmsallaşdırma zamanı köhnə materialların elektron formatda restavrasiya edilməsi və yenidən istifadə üçün yararlı formaya gətirilməsi  
Əsas elmi nəticələri