Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Lerik rayonu, Şinəband kəndi 
Təvəllüdü 18.08.1973 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

Aralıq şərtlərli optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həlli
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

102


35


31

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Çoxnöqtəli ayrılmamış şərtlərlə verilmiş adi diferensial tənliklər sistemi ilə təsvir olunan məsələlərin ədədi həll üsulunu (sürüşdürmə üsulunu) təklif etmişdir;

Çoxnöqtəli yüklənmiş adi diferensial tənliklər sistemi ilə təsvir olunan Koşi və ayrılmamış şərtlərlə verilmiş sərhəd məsələlərin ədədi həll üsullarını təklif etmişdir;

Çoxnöqtəli ayrılmamış nöqtəvi və inteqral şərtlərlə verilmiş adi və yüklənmiş diferensial tənliklər sistemi ilə təsvir olunan məsələlərin ədədi həll üsulunu (bükülmə üsulunu) təklif etmişdir;

Müşahidələr əsasında toplanmış və paylanmış parametrli sistemlərin əks əlaqə ilə idarə olunması məsələlərini tədqiq etmiş, onların ədədi həlli üçün düsturlar almış və həlli üçün yanaşma təklif etmişdir;

Çoxnöqtəli ayrılmamış nöqtəvi və inteqral şərtlərlə verilmiş adi və yüklənmiş diferensial tənliklər sistemi ilə təsvir olunan proseslər üçün optimal idarəetmə məsələlərə baxmış, zəruri şərtlər almış və ədədi həll alqoritmini  təklif etmişdir;

Qeyri-lokal nöqtəvi və inteqral şərtlərlə verilmiş yüklənmiş adi və xüsusi törəməli tənliklərə nəzərən sərhəd məsələlərin ədədi həlli üçün yanaşma vermişdir;

Qeyri-lokal şərtlərlə verilmiş yüklənmiş adi və xüsusi törəməli tənliklərə nəzərən tərs məsələlərin ədədi həlli üçün yanaşma vermişdir;

Qeyri-lokal şərtlərlə verilmiş paylanmış parametrli sistemlərdə optimal idarəetmə məsələlərini tədqiq etmiş, zəruri şərtlər almış və məsələlərin ədədi həll alqoritmlərini vermişdir.

Qeyri-lokal şərtlərlə verilmiş yüklənmiş adi və xüsusi törəməli tənliklərə nəzərən tərs məsələlərin ədədi həlli üçün üsul vermişdir.     

Elmi əsərlərinin adları
 1. Abdullayev V.M., Aida-zade K.R. On the Numerical Solution of Loaded Systems of Ordinary Differential Equations // Computational Mathematics and Mathematical Physics. Vol. 44, № 9, 2004, pp.1585-1595.(Science Citation Index Expanded)
 2. Aida-zade K.R., Abdullayev V. M. Numerical Solution of Optimal Control Problems with Nonseparated Conditions on Phase State // Applied and Computational Mathematics. An International Journal. Volume 4, №2, 2005, pp.165-177. (Science Citation Index Expanded)
 3. Abdullayev V.M., Aida-zade K.R. Numerical Solution of Problems of Optimal Control of the Loaded Concentrated Systems // Computational Mathematics and Mathematical Physics. Vol. 46, №9, 2006, pp.1487-1502. (Science Citation Index Expanded).
 4. Aida-zade K.R., Abdullayev V. M. On an approach to designing control of the distributed-parameter processes //Automation and  Remote Control. Vol. 73, № 9,  2012, pp. 1443–1455. (Science Citation Index)
 5. Aida-zade K.R., Abdullayev V. M. On Regulation Problem for Heating Process // Journal of Automation and Information Sciences. Vol. 44, №3,  2011, pp. 32–44.  (Science Citation Index Expanded)
 6. Abdullayev V.M. Solution of differential equations with nonseparated multipoint and integral conditions // Sib. Zh. Ind. Mat., Vol. 15, № 3,  2012, pp. 3–15.
 7. Абдуллаев В.М. К решению обратных задач относительно нагруженных уравнений с нелокальными условиями // Доклады Адыгской (Черкесской) Международной Академии Наук. Т. 4, №3,  2012, с. 6–14.
 8. Abdullaev V.M. Numerical solution to some inverse nonlocal boundary-value problems // TRANSACTIONS of the NASA (ph-math. and mech. sciences series), 2013, vol. XXXIII, №1, pp.105-114.
 9. Abdullayev V.M., Aida-zade K.R.  On the Numerical Solution of Optimal Control Problems with Nonseparated Multipoint and Integral Conditions // Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz. Vol. 52, № 12, 2012, pp.2163-2177.(Science Citation Index Expanded)
 10. Aida-zade K.R., Abdullayev V. M. Solution to optimal control problems involving non-separated multipoint and integral conditions // Journal of Automation and Information Sciences. Vol. 45, № 3,  2013, pp. 34–52.  (Science Citation Index Expanded)
 11. Aida-zade K.R., Abdullaev V.M. On the Solution of Boundary Value Problems with Nonseparated Multipoint and Integral Conditions // Differential Equations, 2013, vol. 49, №9, pp.1114–1125. .(Science Citation Index Expanded).
 12. Aida-zade K.R., Abdullaev V.M. On Numerical Solution to Loaded Systems of Ordinary Differential Equations with Non-separated Multipoint and Integral Conditions // Numerical Analysis and Applications. 2014, vol. 17, №1,  pp. 1–16. 
 13. Aida-zade K.R., Abdullaev V.M. Numerical approach to parametric identification of dynamic systems // Journal of Automation and Information Sciences. 2014, Vol.46, №3, pp.1-14..(Science Citation Index Expanded)
 14. Abdullayev V.M., Aida-zade K.R. An Approach to Numerical Solution to a Class of Loaded Non-local Problems // Computational Mathematics and Mathematical Physics. Vol. 54, №7, 2014. (Science Citation Index Expanded).
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  EUROPT - The Continuous Optimization Working Group of EURO http://www.iam.metu.edu.tr/EUROPT/
Pedaqoji fəaliyyəti 2005-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında dərs deyir 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5399231 
Mobil tel. (+994 50) 3964841 
Ev tel. (+994 12) 4323826 
Faks  
Elektron poçtu vaqif_ab@rambler.ru