Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 26 May, 1933 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası  
Elmi dərəcəsi Texnika elimləri namizədi  
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun ad


05.15.10

Quyunun dibi şəraitində dağ süxurlarının mexaniki xüsusiyyətlərini nəzərdə saxlayaraq, alınmış nəticələr qazmanın rasional rejiminin layihəsi üçün xasdir. Neft və qaz quyularının qazılması ixtisası

Dağ süxürlarının mexaniki xüsusiyətlərinə hidrostatik  təzyigin və su ilə doymasının təsiri.

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38

 

3

 

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfə doktorlarının sayı 

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qazıma prosesində baltaların suxurları  dağıtma qabiliyyətlərinin yüksədilməsi nə imkan  verən  təcrübi nəticələr əldə edilmişdir .
Elmi əsərlərinin adları 1.Cənubi xəzər  hövzəsində geoflyndal təzyiqin termdinamik  şəraitdə çöküntü  təbəqəsində  formalaşmasi .

AMEA Geologiya İnstitutu , №3 2010 il

2. Azərbaycan elmi istinad indeksi sisteminin formalaşdirilmasinin bəzi məsələləri.

AMEA Geologiya İnstitutu AZ1143, Bakı  Xəbərlər №3, 2013 il .

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

15 il

 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid pr.119  
Vəzifəsi Şöbə rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5393242 
Mobil tel. (+994 50) 3475323 
Ev tel. (+994 12) 4332648 
Faks  
Elektron poçtu Suleymanov.tofiq@gmail.com