Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri    
Təvəllüdü 17.04.1938 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

09.00.11 (7207.01)

Sosial fəlsəfə

V.İ.Lenin millətçiliyin və opportunizmin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

09.00.11 (7207.01)

Sosial fəlsəfə

Millətlərarası münasibətlər: nəzəriyyə və siyasət problemləri
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Aprel 2007

Fəlsəfə
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
26 kitab, 250-dən çox məqalə

 

7 kitab, 81 məqalə

 

39 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ölkənin modernləşmə və dayanıqlı inkişafının fəlsəfi konsepsiyasını işləmiş, dövlət ideologiyasının elmi-fəlsəfi əsaslarını hazırlamışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycanın inkişaf  dialektikası. B., 2000

2. Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi. B., 2001

3. Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri. B., 2005

4. Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə. B., 2006

5. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar. B., 2006

6. Demokratiya yolunda: irs haqqında düşünərkən. B., 2008

7. Yeni siyasət: inkişafa doğru., 2 cilddə. B., 2008

8. “Azərbaycan – 2003-2008”: zaman haqqında düşünərkən. B., 2008

9. Dağlıq Qarabağ: məxəzlərdən oxunmuş tarix. Moskva, 2014

10. Şah İsmayıl Səfəvi: Yazışmalar., B., 2014

11. Şah İsmayıl Səfəvi: Hökmdarın və döyüşçünün portreti. B., 2014

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. 2001-ci ildə Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü seçilib.

2. 2007-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib.

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Universiteti (1972-1974-cü illər)
Digər fəaliyyəti 1. Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Assosiasiyasının rəhbəri;

2. 2001-ci ildə Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü seçilib. 

Təltif və mükafatları 1. 17.04.2008 – “İstiqlal” ordeni

2. 21.09.2011 – Polşa Milli Təhlükəsizlik Bürosunun xatirə medalı

3. 17.04.2013 - “Şərəf” ordeni

4. 16.04.2018 - "Şöhrət" ordeni  

5. 23.10.2019 - “Heydər Əliyev” ordeni

İş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi, 30
Vəzifəsi AMEA-nın prezidenti
Xidməti tel. (+994 12) 4923529 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4925699 
Elektron poçtu president@science.az