Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Culfa rayonu, Bənəniyar kəndi   
Təvəllüdü 01.08.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.04

Fiziki kimya

Amino-epoksid tipli SB-1 anioniti ilə borat turşusunun sorbsiyası və Darıdağ termal suları yatağından borun seçici çıxarılması metodunun işlənib hazırlanması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.04

Fiziki kimya

İonitlərlə Cr, Hg, Ge, В, Аg, Cd ionlarının məhlullardan sorbsiyası prosesinin qanunauyğunluqları 
Müxbir üzv seçilməsi

 -        tarix

 -        ixtisasın adı


2014

kimya 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

152


36

 

12 və 2 tezis

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri Sorbsiya proseslərində tarazlıq, kinetik və termodinamik qanunauyğunluqların öyrənilməsi istiqamətində alınan nəticələr 44-cü Ümumdünya kimya konqresində və çoxlu sayda Beynəlxalq konfranslarda təqdim edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Xrom (VI) ionlarının anionitlərlə sorbsiyasına bir sıra amillərin təsiri /AMEA-nın Məruzələri, 2010, c.66, №2,s 66-72

2. Cu2+, Zn2+, Co2+ və Ni2+ ionlarının Daueks M-4195 ioniti ilə sorbsiyasının termodinamikası – XVII Beynəlxalq kimyəvi termodinamika konfransı, Samara, 2011, s. 5-8

3. Seçici konsentrat almaq məqsədi ilə qurğuşun- sink filizinin flotasiyası/ Avropa elm və texnologiyası, Vaysbaden, Almaniya , 2012, s. 62-66

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 6 il Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Naxçıvan Bölməsi, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35 
Vəzifəsi Direktor 
Xidməti tel. (+994 36) 5446980 
Mobil tel. (+994 51) 7737232 
Ev tel. (+994 36) 5450507
Faks  
Elektron poçtu ada.nat.res@mail.ru