Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Füzuli rayonunun Horadiz kəndi
Təvəllüdü 1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU)
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
Filizçay yatağı timsalında Böyük Qafqazın cənub yamacındakı kolçedan-polimetal yataqların nadir elementlərinin geokimyası
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


25.00.09

Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvı  axtarış üsulları

Böyük Qafqazın Şərq seqmentinin stratiform kolçedan yataqlarının geokimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

117

 


45

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Böyük Qafqazın Şərq seqmentinin kolçedan yataqlarında nadir və nəcib metalların və digər element-qatışıqların geokimyəvi paylanma qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi 

Elmi əsərlərinin adları

1. Admixtures-elements and their use as geochemical indicators for search of buried pyrite ores in the Greater Caucasus (Azerbaijan). Iranian Journal of Earth Sciences. 2011, v. 3, №2,           p. 91-97

2. Геохимические особенности терригенных рудовмещающих отложений колчеданных месторождений Восточного Кавказа. Литология и полезные ископаемые. 2011, №5, с. 475-483

3. Некоторые вопросы геохимии руд стратиформного колчеданного месторождения Филизчай (азербайджанская часть южного склона Большого Кавказа). В кн: Геологическая наука  независимого Казахстана: достижения и перспективы. Алматы, 2011 с. 348-360.

4. Минералого-геохимическая зональность колчеданных залежей Восточного Кавказа на примере Филизчайчкого месторождения. Известия НАНА, Науки о Земле, 2012, №1, с.13-20

5. Геолого-геохимические критерии поисков полигенных колчеданных месторождений и перспективность Балакен-Загатальского рудного района. Известия НАНА, Науки о Земле, 2012, №4, с. 23-27.

6. Nadir elementlər. Yer və insan, 2014, №1 s. 20-23

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid prospekti 119, Baku, AZ1143
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392770 
Mobil tel. (+994 50) 7930585 
Ev tel. (+994 12) 5796866
Faks  
Elektron poçtu nnovruz@rambler.ru