Tel.  
Faks  
Elektron poçtu

renatjafarov1984@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri Cəfərov Renat   Yaqub oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 16 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın milli, mədəni, elmi irsini əsaslı formatda mərkəzləşdirilmiş və sistemləşdiril-miş şəkildə qorunub saxlanılması, Azərbaycan və dünya araşdırıcılarının istifadəsinə verilməsi, eləcə də gələcək nəsillərə ötürülməsi məqsədilə daim yenilənən vahid rəqəmsal bazasının yaradılması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
Əsas elmi nəticələri